Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.397  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

Drie jaar later was Joost gestorven en werd zijn huis doorverkocht aan de bode Laurens Peters.
Jenne was ondertussen hertrouwd met Hendrick Reulen. Toen hij met vrouw en stiefkinderen in het brouwershuis naast de custerije zijn intrek nam, merkte Hendrick, dat Jan Aelen - die nu getrouwd was met de weduwe van wijlen schepen Thomassen - bij het inruimen van het huis een grote koeyensteyn had meegenomen, die voorheen in de keuken had gediend als trap naar de opkamer. Ook had Aelen de planken tussen stal en schuur uitgebroken zonder de rijnwanden dicht te maken. Hij werd verplicht de schade te herstellen en de koesteen terug te brengen.
Op zekere avond keerde Hendrick Hoets huiswaarts na een bezoek aan zijn broer Frans aan de Eyermert. Bij de herberg van Reulen werd hij door diens hond aangevallen. Hendrick rende over de markt weg en vluchtte over de beek. Korte tijd later kwam hij terug in het dorp, gewapend met een stok. De knecht van Reulen had hier blijkbaar op gerekend, want hij stond Hendrick al op te wachten. Ook Joost Thomassen mengde zich in de ruzie, gewapend met eenen blooten deghen ende mit verbooden geweer.
In 1725 maakte het echtpaar Reulen zijn testament. De kinderen Timmermans zouden hun huis in volle eigendom behouden, zonder dat Hendrick -indien hij zijn vrouw Jenneken zou overleven- naderhand nog aanspraak kon maken op de verbouwing en het timmerwerk, dat hij aan huis en schuur had gedaan. Een jaar later kocht hij nog van de ticheloven een halve mond bakstenen o.a. om de schuur nieuw te metselen. Een aanvulling op de wilsbeschikking, gemaakt in maart 1727, spreekt dan over alles wat het echtpaar nog zal werven aan erfgoederen. Hiermee zullen zij wel de aankoop van de herberg met brouwhuis In Sint-Laurens tegenover het raadhuis hebben bedoeld. De aankoop werd niet in het protocollenboek bijgeschreven.
Na het overlijden van Jenne Thomassen traden haar kinderen in het huwelijk. Zoon Hendrick (1696-1752) trouwde (in 1728) met Catharina Schrijvers, jongedochter van Kloostershof. Het echtpaar trok in bij de weduwe Baeckhoven in de dorpsstraat.

De vrouw verkocht in 1731 haar huis voor 125 pattacons aan Hendrick, maar behield een kamer voor zichzelf. In dat jaar werd Hendrick tot schepen benoemd. Het echtpaar bleef kinderloos en het huis ging naderhand over op de familie van de langstlevende, te weten Schrijvers van Kloostershof. Broer Albert Timmermans (17001733) trouwde met Maria Claessen uit Asenray. Haar vader had in het dorp nog een huis, Het Kempken geheten, tussen het heyligen huysken en de brug. Tot dien had hier Matheus Segers gewoond. Albert nam de herberg in 1730 van hem over. Hij stierf evenwel in de late zomer van 1733. Marie hertrouwde daarop met Jan van Daell. Haar voorzoon Stoffel Timmermans trouwde in juni 1758 met Catharina Cnops en woonde sindsdien in Heden.
In oktober 1730 beleenden Jan Moors en Margaretha Timmermans huis, hof en schuur naast de kerkhofmuur, waar zij toen ook woonden. Als mede-onderpand stelden zij de herberg aan de overkant van de straat. Jan Moors stierf drie jaar later, een maand eerder dan zijn schoonbroer. Ook dit huwelijk was dus van korte duur. Mogelijk is nadien schoolmeester Simons hier gaan wonen. Hij was sedert 1730 getrouwd met Gertruy Thomassen, dochter van Joost. Huis, schuur, stal en moestuin werden in 1762 door de erven Timmermans voor 455 pattacons verkocht aan koster Smeets. Hij was hier komen wonen, nadat hij in 1751 met dochter Catharina was getrouwd. Voorlopig als huurder. Jennen Hendrick was in zijn huis aan de markt gaan wonen. Herberg In Sint- Laurens bestond toen nog uit huis met brouwhuis, schuur en stalling. Hij hertrouwde met Agnes Geurts. In 1735 kocht hij van zijn stiefkinderen de afgebrande huisplaats. Meteen daarna begon hij aan de herbouw.
Waar rond 1700 de boerderij van Paulus Thomassen heeft gestaan, stonden midden 19e eeuw alweer vijf huizen! (Eerste lot: 9.90 are, twee huizen van Jos Hoecx, pachter op Polak in de Roermondse Weerd, en van Lambert Kuipers. Tweede lot: 11.20 are, het huis van de gewezen schoolmeester Jan Simons. Derde lot: 11.45 are, twee huizen van Mathijs Aelen en van wagenmaker Jan Geraets.)


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.397  

Eerste  Vorige  392 393 394 395 396 397 398 399 400 401   Volgende  Laatste