Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.374  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

Tien jaar later overleed de pachter. Nadien hebben we niets meer van Sophia en haar kinderen vernomen.
Hoewel Anneke Spooren het ouderlijk huis had geërfd met de halve kamp daarachter, werd de keurmede via haar broer overgeschreven op Reyner Spooren jr. Na zijn overlijden in februari 1767 was geen nieuwe stamhouder voorhanden. Zoon Peter (1745-1809) meldde zich pas in 1771 voor het leen-en laathof ter verdedinge van denselve, omdat hij toen eerst de leeftijd van 26 jaar had behaald. Een keurmede kon blijkbaar niet op een minderjarige overgedragen worden.
De kinderen Spooren zaten naderhand nog met de afbetaling van eerder genoemde lening van 100 pattacons uit de armenkas. Schoonzoon Dirck Reynders was toen alweer weduwnaar van dochter Helena Spooren (1742-1772) met wie hij in oktober 1767 in Roermond was getrouwd.
Hij nam de schulden van zijn schoonouders op zich in ruil voor het gebruik van huis en akker, bij elkaar drie Hornse morgen (=333 roeden) groot.
Hij wilde die zekerheid, omdat hij ondertussen was hertrouwd met Maria Stox. Naderhand ging hij dan toch in Leeuwen wonen.

Peter Spooren beloofde toen in het vervolg op zijn moeder te blijven passen en voor haar levensonderhoud te zorgen. Gertrudis Joosten (ca.1710-1779) had voordien al haar goederen aan hem vermaakt als gift onder levenden. Peter kreeg voor zijn trouwe diensten aan zijn moeder gedaan het paard met de kar, ploeg, eg en alles wat erbij hoorde. Verder een akker met het mest en de vruchten voor 25 pattacons. Het geld zou hij pas na het overlijden van zijn moeder betalen aan zijn twee zusters. Peter was rond 1775 getrouwd met Petronella Titulaer (ca.1747-1789) uit Blerick. In tweede huwelijk trouwde hij met Maria Wolfs, de weduwe Frencken. De vrouw kwam met haar kinderen in de beekstraat wonen. Haar huis in Asenray werd verhuurd aan kleermaker Jan Reynders uit Neer, getrouwd met Jenneke Sporen (1746-1818).
Gasthof, zoals het huis aan de beekstraat oudtijds genoemd werd, ging over op Reiner Sporen (1785-1849), in oktober 1817 getrouwd met Anna Gertrudis Nijssen, weduwe van Jan Derix. Met hem eindigt de naam Spooren in Maasniel.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.374  

Eerste  Vorige  369 370 371 372 373 374 375 376 377 378   Volgende  Laatste