Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.373  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

Joannes Crompvoets trouwde in 1737 met Beatrix Heerkens van de Eyermert. Daar begon hij in het huis van zijn vrouw een werkplaats als wagenmaker". Later zouden zijn zoons het werk van hun vader overnemen. Mogelijk zat het handwerk in zijn bloed. Tenminste, als met "Gelys, den raemecker" uit 1689 Gelis Crompvoets werd bedoeld. De moestuin aan de beekstraat had Joes waarschijnlijk verhuurd aan buurman Jan Cox.
Oom Aret (1668-1740) had de boomgaard ernaast van zijn ouders geërfd. Daar bouwde hij zijn huis, toen hij met Neulke Aelmans uit het dorp trouwde. Uit dit huwelijk met de herbergiersdochter (16761747) werd Sophia Crompvoets geboren, genoemd naar haar grootmoeder Fijcken Hansen. In 1731 werden huis en hof bij de huisarmen beleend voor 100 gulden.
Het meisje trouwde in eerste huwelijk in april 1741 met Peter Nijssen (1692-1747). Uit dit huwelijk werd zoon Jacob (17421806) geboren, zo genoemd naar zijn grootvader Jacob Nijssen, voormalig pachter op de Wijer.
Reeds vier maanden na het overlijden van haar man, hertrouwde Sophia in september 1747 met Geurt van Dael.

Lang mocht dit huwelijksgeluk niet duren, want reeds enkele weken later stierf de vrouw. Twee maanden later kwam ook haar moeder, Neulken Aelmans, te overlijden. De kleine Jacob werd toen opgenomen in het gezin van zijn oom Jan Nijssen, die huis, hof en akkerland in huur overnam. Jacob ging in Roermond als tuinman werken. Daar overleed hij op 64-jarige leeftijd in het hospitaal.

SPOORENKAMP
Reyner jr. was in de stad gaan werken bij de kartuizers, tot hij daar in april 1741 trouwde met Gertrudis Joosten. Zijn moeder was ondertussen met haar man Peter Borgh naar de Thuyserhof in Asenray verhuisd. Daar werkte zoon Jan (1698-1764) als knecht. Vanwege zijn onnozelheid bleef hij onder de zorg van de familie. Zo had Reyner Spooren in 1744 een lening van liefst 100 pattacons opgenomen bij de armenkas, waarvan een deel was bestemd voor de zorg voor zijn broer, sijn leven lanck.
Hun zus Sophia (1701-na 1739), trouwde voor 1729 met Jan Janssen, die toen de halfwinning op Gasthuishof van zijn schoonouders overnam.

De Beeckstraat in 1723:

 
 1. schoolmeester Claessen;
 2. wed. Thijs Hansen;
 3. timmerman van Uffelt;
 4. Areth Crompvoet;
 5. Jan Salden;
 6. erfg. Geils Crompvoet;
 7. Dirck Emons;
  1. Thijs Thijssen;
  2. Areth Hansen;
  3. Claes Sillen;
  4. erfg. Coenen.
 


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.373  

Eerste  Vorige  368 369 370 371 372 373 374 375 376 377   Volgende  Laatste