Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.372  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

Als erfgenamen van de ouderlijke goederen bleven toen alleen nog Reyner en Anna Spaeren over. De boomgaard met de halve akker ging naderhand over op de jongste zoon van Reyner Spooren (1659- ca.1705) en Elysah Thomassen. De jongen werd naar zijn overleden vader ook Reyner genoemd (ca.1705-1767). Het huis met de moestuin en het land daarachter gingen over op Anna Spaeren, getrouwd met Gelis Crompvoets. Gelis had van zijn ouders de moestuin met aangrenzende akker geërfd, samen ongeveer een halve morgen groot. Bij dit alles kwamen nog twee morgen akkerland. In maart 1705 nam het echtpaar een lening op van 350 gulden met als onderpand hun huis en moestuin aan de beekstraat en het land daarachter. Toen Reyner was gestorven, verliet de weduwe met haar drie kinderen het huis aan Spoorenkamp en kwam het gezin Crompvoets er wonen. Albert Salden op zijn beurt keerde toen terug naar de beekstraat. Met pasen 1711 verhuisde de weduwe Sporen, ondertussen alweer enkele jaren getrouwd met Peter Borgh, naar Gasthuishof* onder Asenray.

Dan blijkt ook, dat Anna Spaeren (1672-na 1714) in tweede huwelijk getrouwd is met Hendrick Janssen. Met tegenzin nam deze de zorg op zich van Anna's voorkinderen, daerdoor dat nyet als twist ende tweedracht in dit houwelick voorhanden en is. Derhalve werd al gauw besloten in een scheid-en delling der goederen tussen de voor- en nakinderen. Kort daarop nam het gezin zijn intrek op Heystershof*. Daar werd in 1714 hun zoontje Jan-Baptist Josephus geboren. Vier jaar later werd de pacht beëindigd, vermoedelijk door het overlijden van de pachters.

WAGENMAKER
Van de voorkinderen van Anna Spaeren konden Sophia en Joes Crompvoets verder op hun levenspad gevolgd worden. Sophia (1700-1757) trouwde met Matthijs Aelen en verwierf haar moeders erfgoed. Zij ging op de Gasthof in de beekstraat wonen. Haar neef Reyner bouwde eerst omstreeks 1740 zijn huis in de boomgaard ernaast. Voor en na kochten de echtelieden enkele akkers. Opmerkelijker is de aankoop van de Mouthagen* samen met het echtpaar van Dael. Beide gezinnen bleven aan de beekstraat wonen, terwijl Gelis Aelen de pachthof aan het Maalbroek in akkerwinning nam.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.372  

Eerste  Vorige  367 368 369 370 371 372 373 374 375 376   Volgende  Laatste