Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.348  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

Voor de akkerwinning beschikte hij over twee paarden. In 1802 werden hier genoemd: man, vrouw, twee zoons, dochter met schoonzoon, vijf meiden, drie knechten en een schaapherder.
In de kadasterlijst -ongetwijfeld door vreemden opgemaakt- stond het huis aan de Broedhen op naam van de twee oudste zoons Gerard en Dirk Maessen, elk met huis, stal, plaats en tuin, tesamen 35.35 are groot. Zoon Jan-Willem boerde toen op Mijnheerkens.

2. AAN DE BROEKHIN
Hendrick Schrijvers trouwde in april 1689 op vrij jeugdige leeftijd met Jacomina Slabbers. De jonge vrouw was in december 1669 in Swalmen geboren als dochter van Jacob Slabbers en van Gertrudis Cilkes, alias Pouwelsen. Haar vader heeft de geboorte van zijn dochter niet meer meegemaakt. Kort voordien is hij gestorven. Voor zijn huwelijk liet Hendrick Schrijvers zijn trouwpak helemaal uit Dornyck komen.

Het echtpaar kreeg in de daaropvolgende jaren meerdere kinderen. Alleen de zoons Jan en Gerard overleefden hun ouders. Na de erfdeling van 1693 bouwde Hendrick Schrijvers zijn huis aan de overkant van de beek op een akker aan de Gebrande Wijer. Hij had de grond van de weduwe Pallandt gekocht, zoals ook staat vermeld in het cijnsregister. Volgens het bunderboek van 1682 was de akker 218 roeden en 74 voet groot. Tussen zijn schuldbrieven bevond zich een acte van erffbuytinge uit 1694 tussen hem en Beatrix van Pallandt. Twee jaar later reeds beleende Hendrick zijn huis bij de weduwe voor 150 pattacons, die hij in april 1708 volledig afloste.
De boerderij bestond uit huis, schuur, stallen, mestplaats, erf en moestuin. In de bevolkingslijst van 1698 werd hij hier genoemd met vrouw en twee kinderen, twee knechten en meiden en zijn broer en zus (Jan-Hendrick en Agnes).


Boerderij aan de Broekhin (1712-1980)

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.348  

Eerste  Vorige  343 344 345 346 347 348 349 350 351 352   Volgende  Laatste