Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.31  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

Keurmedige goederen volgens het register uit 1766

HERENLAND

De vrijheer van Dalenbroek heeft zelf ook enige grond in eigendom gehad. De meeste van deze akkers werden voor en na in erfpacht uitgegeven. De nieuwe eigenaars en hun erfgenamen zouden het "heerenlandt" dan ten eeuwigen dage mogen bezitten tegen levering van een jaarlijkse graanpacht. De volgende erfpachtlanden waren rondom het dorp gelegen en deels grensden zij aan keurmedig land. (Kaart 22)

Voor de Verckens-erfpacht M in de Nielerheide ofwel het zogenaamde Veldje moeten we waarschijnlijk terug naar de 15e eeuw, toen enkele leden uit de familie Vercken schepen te Maasniel waren. Jaarlijks moest hiervan geleverd worden 11 malder, half rogge, half haver. Het huis, dat Thijs van Uffelt hier rond 1750 bouwde, viel eveneens onder de "verkenserffpagt".
De Wachtendonckerpacht [W], 16 morgen groot, stond eind 17e eeuw op naam van Peter Spooren e.a. Daarna werd zijn zoon als "ophelder", dat is stamhouder, genoemd.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.31  

Eerste  Vorige  26 27 28 29 30 31 32 33 34 35   Volgende  Laatste