Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.309  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

Men sprak er schande van en nog lange tijd daarna was deze processie tot in de verre omtrek het gesprek van de dag. Blijft de vraag, welke optocht als voorbeeld heeft gediend. Of was het iemand van elders, die de jongelui op dit idee had gebracht?
In 1749 werd in Maasniel een poging ondernomen om een vastenavondcomité op te richten met een eigen reglement. Veel inwoners van het dorp werden hiervan begunstiger; zelfs de pastoor in eigen persoon. O.a. werd afgesproken, dat men tijdens de mis in de herberg geen bier zou tappen of viool spelen. Voor de muziek werd een speelman aangetrokken. Het spel zou liefst vijf dagen duren.

Eenieder zou voor zijn donatie het nodige mogen drinken. Of er toen iets is misgegaan? Het reglement met de donateurslijst werd in elk geval opgevraagd door het gericht. Het is ook niet bekend, of het bij die ene poging is gebleven. Tevens werd toen melding gemaakt van een ander volksvermaak tijdens de vastenavond, nl. het gans rijden. Zoals nog in 1769, toen dit spel plaats vond achter het brouwhuis van de weduwe Slabbers in Asenray. Men spreekt dan over de gans reyden en dat de gans is worden geslagen ten tijde van den vastenavondt. In februari 1743 was tevens sprake van het gans rijden aan het Speebeekje, dit is aan Mijnheerkens.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.309  

Eerste  Vorige  304 305 306 307 308 309 310 311 312 313   Volgende  Laatste