Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.299  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

Reeds na enkele jaren gingen Thijs en Jan ertoe over de Mouthagen onderling te verdelen, voorlopig evenwel alleen nog op papier. Het beheer over het landgoed bleef voorlopig nog in handen van Gelis Aelen.
De feitelijke verdeling zal dan wel hebben plaatsgevonden, toen hun kinderen bezit namen van hun erfdeel. (kaart 69) Jan viel het halve huis toe met de helft van de kelders, de schuur, de moestuin en daarnaast een deel van de Grote Camp en een strook broekland. Thijs behield de wederhelft van het huis (straatzijde) met de helft van de kelders, de boomgaard en eveneens een deel van de Grote Camp daaraan vast tot aan de leigraaf. Met behulp van de Carte Figurative nr.VII, waarop het hele landgoed staat ingetekend, kon deze verdeling nog nagegaan worden.
Voor 1786 waren wel meerdere percelen in andere handen overgegaan, maar het deel van Jan van Dael stond toen nog op naam van zijn weduwe. Bij de verdeling was sprake van de Grote  Camp en Cleyne Camp, de Voorputtelinge, de Cleynen Puttelinge, Mouthagens Dijck (=limietweg met Swalmen), de Tien Voere, het broek en bos 18).

GELIS AELEN

Mathijs Aelen (1698-1755) was een kleinzoon van Hendrick Aelen en Neulke NeIissen, die in 1671 de Mouthagen moesten verlaten vanwege moeilijkheden met de erfgenamen Cruysancker, en nu was Thijs mede-eigenaar van diezelfde boerderij geworden! (Had hij een oude opdracht vervuld om een onrecht goed te maken?)

Sophia Crompvoets had van haar ouders een huis met schuur en moeshof geërfd. Thijs had zich in 1726 van zijn kindsdeel in het Nieuwhuys in de dorpsstraat laten uitkopen voor 50 pattacons. Het echtpaar Aelen heeft waarschijnlijk het nodige kapitaal verdiend door nog land van derden in pacht te nemen, terwijl Thijs voordien toch al flink wat geld had uitgegeven voor de aankoop van meerdere akkers. Behalve zoon Gelis (1725?-1786) waren er nog de dochters Judith (1733-1795) en Anneke (1737 -1796) en de jongste Noil (1740-1784). Eind 1755 sloten Matthijs Aelen en Sovya Crompvoets dan toch een lening af van 250 pattacons met als onderpand hun huis aan de beek en enkele akkers. Daarop stierf Thijs vrij onverwacht enkele weken later.
Na het overlijden van hun moeder in oktober 1757 gingen de kinderen Aelen over tot de verdeling van grond en goederen. Vooral voor Gelis Aelen kon dit allemaal niet snel genoeg gaan. Hij had reeds in februari 1756 zijn kindsdeel beleend voor 100 pattacons bij oud-burgemeester Christiaen Cox in Roermond. Uiteindelijk erfde hij van de Mouthagen het huis, de boomgaard, het broek met hakhout en enkele akkers, alles bij elkaar ongeveer 10 morgen groot.
Voor en na moest hij gaan verkopen om de steeds maar oplopende schuldenlast te kunnen aflossen. Zo verkocht hij begin 1773 vier morgen uit zijn ouderlijk erfgoed aan Severijn Severijns voor 210 pattacons. Na het overlijden van zijn vrouw Catharina dat jaar kon Gelis Aelen niet meer vrij over zijn goederen beschikken en had hij toestemming van de schepenbank nodig om nog meer akkerland van de hand te mogen doen, ook in het belang van zijn kinderen.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.299  

Eerste  Vorige  294 295 296 297 298 299 300 301 302 303   Volgende  Laatste