Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.287  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

SCHOENMAKERS
In 1787 droeg Hendrick Schoenmakers, zoon van Christiaen en van Marie Linssen, zijn goederen op de Spick over aan zijn achterneef Joes Cox (1752-1819), geboren op 't Schuttekempke. Deze schenking onder levenden werd gedaan in ruil voor levensonderhoud. Joes Cox was een jaar daarvoor getrouwd met Catharina Heidens (1762?-1796), dochter van Cornelishof. Nu werd hij eigenaar van huis met hof en land op het Obersveld en aan den Caniel (kaanjel), ruim 8 morgen groot. Het ging hier zowat om het ganse erfdeel van wijlen Hendrick Linssen en Bella Cox, grootouders van Hendrick Schoenmakers.
Het echtpaar kreeg vier kinderen. Alleen hun dochter Elisabeth (1794-1828) trad in het huwelijk. Zij trouwde in oktober 1821 met Steven Tegelbeckers.
Kort na het overlijden van zijn vrouw in juli 1796 hertrouwde Jan Cox met Johanna Daemen uit Horn (d.v. Hendrick Daemen en Maria Heidens). Ook de drie dochters uit dit huwelijk erfden met hun halfzus een gelijk vierde deel van de boerderij en de akkergronden. Anna Maria (1797-1859) trouwde in 1826 met Joes Stox. Catharina (1801-1866) trouwde in 1838 met Christoffel Thissen. Haar zus Johanna (1805-1854) was tien jaar daarvoor getrouwd met Joes Seegers. De boerderij werd naderhand afgebroken. Aan de kant van het Maalbroek werden drie huizen getimmerd. (kaart 67) Daar woonden dan de families Tegelbeckers, Stocks en Segers. Stoffel Thissen bouwde zijn huis op de Kinderkamp.
Bertus Cox (1746-1825) uit de Beekstraat keerde terug naar de Spick, waar zijn vader geboren was. Hij was in april 1780 getrouwd met Geertruit van der Velden (17551807) van Klein-Schöndeln. Eerst tien jaar later ongeveer bouwde hij zijn huis op de Kinderkamp. In 1813 verkocht hij zijn maisonnette avec potager et terre arrable (huis, tuin en akker: 23 are groot) voor 280 franks aan Leonard Rijnboom. Aan dezelfde verkocht hij verder het hele huisraad voor nog eens 100 franks

DE NA-DAGEN VAN EEN OUD LANDGOED
In 1755 werden de schouwen in de huizen onderzocht op hun deugdelijkheid. Geen boerderij, geen edelmanshuis werd overgeslagen. Bij het huis van Christiaen Schoenmakers op de Spick werd o.a. opgemerkt dat het bakhuis wegens brandgevaar op meer afstand moest worden gebouwd.

Bij het huis van de weduwe Cox werd ook een bakoven vermeld. De boerderij van de paters jezuïeten was toen blijkbaar nog niet voltooid, want zij kwam in de hele lijst niet voor. Toen het huis herbouwd was, kwam Joes Sillen, in juni 1748 getrouwd met Catharina Beurskens, als pachter op de nieuwe boerderij wonen. In 1766 werd hij aangeslagen voor 4 koeien en 2 ganzen.
Nieuwe akkergrond was nodig. Toen werd begonnen met de bongerd, moeshof en poppenhof achter het huis [A] om te ploegen. Ook de fruitbomen van de grote boomgaard, ongeveer 51/2 morgen [deel van 0], werden omgehakt. De kalverbaand [S] en een dries [deel van R] werden gebroken. Hetzelfde gebeurde met een deel van Petiten bos. Deze ontginningen, op last van de paters begonnen, werd door de nieuwe eigenaars van de Spick daarop voortgezet. Ook Gradus Cox legde de bijl aan de wortels van zijn fruitbomen om daarna de grond te beakkeren. Alles bij elkaar was dat meer dan 20 morgen nieuw akkerland op de Spick 44).
In 1773 werd de orde der jezuïeten door de paus wereldwijd opgeheven. Ook in het rijk van keizerin Maria Theresia. Het klooster in Roermond werd gesloten en zijn goederen en landerijen vielen toe aan de overheid. Zo ook ook de pachthof op de Spick. Er waren meer geïnteresseerde kopers. De boerderij en enige grond gingen over op Severijn Severijns, koopman te Roermond en via diens dochter Catharina Elisabeth op Andries Wackers (17581833). Ook had Andries' vader in 1775 grond gekocht op de Spick. O.a. een akker op de Candel, zo'n 10 morgen groot tussen de Jagerstraat en het Jezuïeter bos. Hij had er 350 pattacons voor neergeteld 45). Daarbij kwamen nog ruim twee morgen in het Kerkeveld, eveneens afkomstig van het klooster.
De boerderij op Speenspicke werd midden 18e eeuw door de paters jezuïeten herbouwd. Een eeuw later stond hier de boerderij van Jan Andries Wackers (17901867), bestaande uit huis met stal, erf, tuin en boomgaard, samen ongeveer een halve hectare groot. (kaart 67)


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.287  

Eerste  Vorige  282 283 284 285 286 287 288 289 290 291   Volgende  Laatste