Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.286  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

Naderhand kwam alles weer weer bij elkaar op naam van Christiaen Cox (1822-1905), in 1840 nog dienstknecht te Melick. Als enig kind had hij de goederen op de Spik van zijn ouders geërfd. De overdracht is als volgt gegaan. Adriaan Cox (1780-1836), geboren op Gasthuishof, was in 1816 getrouwd met Elisabeth Maessen (1782-1837). Aanvankelijk hadden zij in 1823 van baron de Bors uit Brussel een boerderij in het Straatje te Melick in pacht genomen. Tien jaar later kochten zij van de erfgenamen van wijlen Gradus Cox diens huis en moeshof voor 740 franken. Tevens bracht Elisabeth via haar ouders, Joes Maessen en Catharina Heemels, het erfdeel van Maessenop-Muggenbroek in het huwelijk. Omstreeks 1835 moet dit huis zijn afgebroken en ernaast nieuw gebouwd. Dat blijkt uit de tekening op de kadasterkaart 40). In 1833 verkochten de erfgenamen van Gradus ook het huisraad. De openbare verkoop vond plaats ten huize van Adriaan. Die woonde toen alweer enige tijd op de Spik. Veel was het niet.

Er waren dan ook alleen naburen en familieleden op afgekomen. Onder de boedel herkennen we spullen, die ook op oudere inventarislijsten voorkomen, zoals een doorslag, een bakmolie, een bedstand met bed, een korenvat, boterstar, melktobbe en een blikken vat. Maar nu ook een koffiemolen en aardappelen 41). Nadat hij zijn betrekking in Melick had opgegeven, ging Christiaen Cox op de Spik wonen. In 1846 trouwde hij met Anna Maria Clercx (1818-1870).
Zijn oom, Jan Maessen jr. (1790-1866), was in tweede huwelijk getrouwd met Maria Obers. Hun huis stond verderop aan de rand van het Maalbroek. Begin oktober 1834 brak er brand uit, midden in de nacht. Het vuur was begonnen in de schop, waar veel turf en stro lag opgestapeld. Omdat het huis afgelegen lag, kwam alle hulp te laat. De hele boerderij ging in vlammen op. Buiten twee kisten met kleren had Maessen niets meer uit huis kunnen redden. Persoonlijke ongelukken hadden zich niet voorgedaan. De schade werd geraamd op 1995 franken ").


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.286  

Eerste  Vorige  281 282 283 284 285 286 287 288 289 290   Volgende  Laatste