Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.285  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen


De Spick in 1786
(1. Jan Cox; 2. Maessenop-Muggenbroek; 3. eng. Gerard Cox).

Haar vader Caspar van der Felden was ondertussen in derde huwelijk getrouwd met Mechteld Reinbaums. Zijn grootvader Hendrick van der Velden heeft vroeger nog op Gasthuishof geboerd.
Joseph Cox, getrouwd met Joanna Erdkamps, woonde niet lang in MaasnieL Omstreeks 1753/54 verhuisde het gezin naar Melick.
Catharina Cox (1710-1786) trouwde in juni 1734 met Hendrick Maessen (1711-1747), zoon van Joes Maessen en Ida van der Velden, dochter van Hendrick. Het echtpaar ging boeren op de Armenhof aan Muggenbroek nabij de Kapel int Zand. In tweede huwelijk trouwde Catharina in 1749 met Christiaen Beurskens uit Melick. De Armenhof werd al sinds enkele generaties door de familie Maessen bewoond. Margaretha Cox trouwde in september 1739 met Willem Maessen (1716-1796), broer van Hendrick. Aanvankelijk woonden zij aan het Gebroek, maar in 1752 ging het echtpaar wonen op Steynenhof` in Leeuwen.
Maria Cox tenslotte trouwde in november 1748 met Jacob Simons. Zij verhuisden in 1762 naar het Schaerbroeck onder Swalmen, een pachthof van het kapittel in Roermond.


De akkers, weiden, bos en broekland, die ooit tot de boerderij van Margriet Meyssenborgh hebben behoord waren anderhalve eeuw later in vele kleine percelen opgedeeld. Alleen de verwantschap van de eigenaars zou nog naar een oude bouwhof kunnen verwijzen.
Evenals de grond, waren ook de erfpachten onder evenzoveel delen opgesplitst. Voor de eigenaar van deze cijnzen was de jaarlijkse inning hiervan natuurlijk een hele administratie geworden. Om het overzicht niet helemaal kwijt te raken, wordt verder hoofdzakelijk de bouwgeschiedenis van de huizen op de Spick gevolgd.

BUNDERBOEK
Wanneer de tekening in het registerboek van 1766 naast de kadasterkaart van ca.1818 wordt gelegd, dan is duidelijk te zien, dat hier tussentijds veel bouwaktiviteit heeft plaatsgevonden. De oude huizen zijn afgebroken en een eind verderop waren nieuwe woningen gebouwd. Spijtig genoeg is de Carte Figurative nr.Xll, die in 1786 werd getekend, verloren gegaan. Wel is daarvan het begeleidend bunderboek bewaard gebleven, maar de verschrijvingen daarin kunnen natuurlijk ook voor verwarring zorgen. De reconstructie van de bouwgeschiedenis van de Kleyne Spick in die tijd kan dus niet volledig zijn.
De kinderen Daemen hadden in 1738 hun erfdeel verkocht aan Adriaen Cox. Omdat beider huis en tuin naast elkaar lagen, voegde deze het samen met het aangrenzend akkerland. In 1755 werden alle schouwen en vuurplaatsen gecontroleerd wegens brandgevaar. De weduwe Cox werd aanbevolen het bakkes verder van het huis te plaatsen. Dat gold evenzo voor Christiaen Schoenmaekers. In 1786 was de boerderij weer verdeeld in drie delen op naam van zoon Gradus Cox en van de erfgenamen Maessen-opMuggenbroek. (kaart 66) Hier stonden toen twee huizen. Het ene bewoond door Wilhelm Reynboom, getrouwd met Graedts weduwe. Het ander door Joes Maessen (1735-1798).


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.285  

Eerste  Vorige  280 281 282 283 284 285 286 287 288 289   Volgende  Laatste