Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.282  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

De eerste (ca.1710-1780) ging met zijn vrouw Maria Timmermans rond 1733 wonen in het huis naast de pastorie. Hij hertrouwde in 1753 met Anna Sijben. Vanaf 1740 moest hij het huis delen met zijn broer Albert (ca.1718-1788), die toen getrouwd was met Elisabeth Hoeffnagels (ca.1716-1799), herbergiersdochter. Waarschijnlijk woonde Albert in de jaren vijftig van de 18e eeuw als pachter op De Thooren. In elk geval had hij land van Petit in pacht. Zijn schoonzus, de weduwe Bremmers, woonde toen nog als halferse op het Schaerbroeck onder Swalmen. Willem Slabbers werd er op aangekeken, dat zijn zoon Peter een kind had verwekt bij Gertruydt Coenen. Het heeft toen toch nog ettelijke maanden geduurd, voordat Peter zijn schuld bekende en via een huwelijk in november 1738 zijn zoon alsnog wettigde. Ook na het overlijden van zijn vrouw bleef Peter in het huis van zijn schoonouders wonen. Voor het laatst was dat in 1755.

Hij was toen alweer sinds acht jaar hertrouwd met Windel Gerardts, de weduwe Paulissen. Sindsdien hebben we niets meer van hem vernomen. Tien jaar later was ook het huis aan de Duip vervallen en afgebroken en de grond tot akker omgeploegd. Zijn broer Jan (ca.1710- 1766) zou het beter doen. Hij trouwde in 1735 met Jenneke Thomassen (ca.1710- 1773) uit Asenray. Hij nam de herberg van wijlen Fedderhenske* over. Daarmee verdiende hij genoeg geld om meerdere akkers aan te kopen. Aan de overkant van de straat stond zijn brouwhuis. Hun goederen werden naderhand onder de vier overgebleven dochters verdeeld.
Als jongste kind van Willem Slabbers werd dochter Elisabeth op de Spick geboren (ca.1730-1793). Het meisje trouwde twintig jaar oud in juli 1750 met Stoffel Thijssen*. Haar moeder stierf in november 1739. Kort daarop hertrouwde de halfman met Maria Heynen.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.282  

Eerste  Vorige  277 278 279 280 281 282 283 284 285 286   Volgende  Laatste