Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.280  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

Daarna werd het slachtoffer naar het huis van de koster gedragen. Hij had onderweg al veel bloed verloren. Adriaen werd daarna door Hans-Jurgen Geis uit Roermond behandeld. Deze chirurgijn was tevens scherprechter. De wond was tot de hersenpan doorgedrongen 29). Naderhand is hij in goede gezondheid hersteld. Hij erfde een bunder op het Kerkeveld en ruim 51/2 morgen land op de Spick, waartoe ook 64 roeden van de huisplaats. In 1729 verhuisde het gezin naar de Straat, waar Adriaen als pachter ging boeren op Claessenshof. Dat heeft hem zeker geen windeieren gelegd 30). Van de Spick kocht hij o.a. de Kinderkamp [f] weer terug.

2. EVA COX
In februari 1698 trouwde Eva Cox (16721737?) met Jan Daemen (1668-1735?) uit Asenray, zoon van Daem Tiskens en Margaretha Wyntyens. Volgens het bunderboek uit 1723 had het echtpaar een akker in het Kerkeveld geërfd en nog 41/2 morgen op de Spick, waar ook hun huis stond: met de mistplaetse slechts 15 roeden klein. In 1738 verkochten de kinderen Daemen hun erfdeel voor 100 pattacons aan Adriaen Cox, die de twee huizen samenvoegde 31). Toch bleef Hendrick Daemen op de Spick wonen met zijn vrouw Maria Verboeck. In september 1745 kocht het echtpaar van de erven Smeets aan het Maalbroek een huis met moeshof en kamp. Maar beiden stierven nog geen jaar later in juli 1746, enkele dagen na elkaar. Broer Jan was volgens de verkoopakte toen getrouwd met Marie Essers. Als derde werd Mathis Daemen genoemd, met zijn vrouw Gertruydt Gerits. Meer onderzoek naar de erven Daemen is voor deze studie niet gedaan.

3. MARGRIET
De oudste van de vier erfgenamen Cox was de dochter Margaretha (1670-1723?). Uit eerste huwelijk met Linnard Schouwenbergh werden twee kinderen geboren: Maria en Joannes. Nog geen jaar na de geboorte van haar zoon, hertrouwde de vrouw in oktober 1695 met Stoffer Sillen, weduwnaar van Elsken Gerets.

Uit dit tweede huwelijk werden o.a. nog drie dochters geboren: Gertruy, Cunera en Elisabeth. Stoffer had nog een huisje aan het Roost Valderen en enkele akkers te Asenray, bestemd voor zijn dochter Maria uit eerste huwelijk.
Samen met Elsken had Stoffer voorheen het hofken van Wittenhorst* aan het Maalbroek gekocht. (Maar met hulp van Margriet van zijn schulden ontdaan.) Beide huizen, plus 9 morgen akkerland stonden zodoende in 1723 op zijn naam. Daarbij kwamen nog eens ruim 4 morgen op de Spick. Daar stond het derde huis, met de plaats 72 roeden groot.
In 1730 vroegen de drie gezusters Sillen aan het gericht, om een regeling te treffen over de erfgoederen. Het ging toen vooral over de boerderij aan het Maalbroek 32). Het huis op de Spick kwam in elk geval op naam van Joes Schouwenberg te staan. Hij erfde via zijn vrouw Sibilla Wilms nog een (half) huis en akkerland te Leeuwen (aan de huidige Schouwenberg!). Sedert 1722 heeft hij op de Mouthagen gewoond, tot hij in 1728 naar Leeuwen verhuisde. Het huis op de Spick moet naderhand in verval geraakt zijn. De huisplaats zelf stond in 1786 nog op naam van de erfgenamen Schouwenberg.

4. BELLA
Isabella Cox (1677-ca.1723) trouwde met Hendrick Linssen (1667-ca.1720). Hendrick was in Sint-Odiliënberg geboren als oudste zoon van Gerard Lynssen en Neulken Graven. In het bunderboek van 1723 stonden 7 morgen land op naam van de weduwe Hendrick Linssen, alsmede haar huis en hof (91 roeden). Daarbij werd een akker op het Vordelveld van Bell Cox apart genoemd. Vermoedelijk heeft het echtpaar jarenlang de Mouthagen in halfwinning genomen.
In februari 1744 beleenden de kinderen Linssen huis en hof met 4 morgen land naast de hoppenhof van de paters en 3 morgen aen d'elzen op den Kaniel voor eveneens 100 pattacons bij hun oom Adriaen Cox 33).
Later stond dit deel van de Spick op naam van Christiaan Schoenmaecker, getrouwd met Marie, de dochter des huizes.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.280  

Eerste  Vorige  275 276 277 278 279 280 281 282 283 284   Volgende  Laatste