Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.263  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

kwam toen Jacob Slabbers wonen. Hij was in tweede huwelijk getrouwd met Met- gen Crompvoets. Jacob was in april 1646 te Swalmen gedoopt als zoon van Paulus Slabbers en Dieryckxken op Melyckerholdt. Hij deed afstand van de boerderij ten gunste van zijn broer Thijs. Schepen Slabbers was weduwnaar uit eerste huwelijk van Elisabeth Willems, de weduwe Verlynden. Hij was met haar in januari 1677 getrouwd. Het echtpaar kreeg drie zoons. Hun huis te Leeuwen zou naderhand overgaan op zoon Willem, die zijn broers overleefde. Hij woonde later als pachter op de Jezuïeter-Spick.
In november 1685 hertrouwde Jacob met de dochter van Maes Crompvoets en Fijcken Hansen. Sindsdien had hij tot aan zijn overlijden plaats genomen in de schepenbank van Maasniel.
Het echtpaar Slabbers had in 1691 met de kruisboeders een pachtovereenkomst gesloten voor liefst zestien jaar. Na vijf jaar evenwel werd de halfwinning opgezegd, waarna het gezin naar Leeuwen verhuisde. Daar stierf schepen Slabbers in mei 1702. Methyen Crompvoets bleef met vier kinderen achter. Na het overlijden van de weduwe werden de gereide goederen verkocht voor 17 pattacons. Voor de kinderen bleven toen nog twee akkers over. Dochter Elisabeth (1686-1749) trouwde omstreeks 1712 met Stoffer Janssen. Naderhand woonden zij jarenlang als pachters op De Thooren.

DE HALFPACHT
Een afschrift van de pachtcedule is bewaard gebleven 9). Zodoende krijgen wij een betere kijk op de verplichtingen van de boer. De halfer zou de hof neerstelijck ende getrouwelijck misten, ackeren in sijne rechten, voeren, paelen, grachten, tuynen ende heggen enz. Alle vruchten werden half om half gedeeld, waarna de halfman de helft naar de zolder van het klooster bracht. Ook moeren ende braeckreuben werden gedeeld. Van de stoppelreuben op het voeyerlandt zou hij na het rooien (naerdat sij geraden sullen sijn) het klooster een deel geven: een vereeringhe doen. Als men het moerenlandt sal riolen, levert het klooster een half ton bier.

Ook de paarden, koeien, varkens en schapen behoorden voor de helft aan de pachter, terwijl het klooster nog een vet kalf en van de schapen een hamel en een vet lam met de wol vooruit kreeg. Voor de (drie) paarden had de halfer acht morgen voederland ter beschikking en nog een morgen om klaver te zaaien. Voor het houden van twee kremen, om vaeselverckens aen te trecken, kreeg hij twee malder boekweit vergoed.
Het loon voor de dorsers, scheerders, dekkers en andere dagloners werd door het klooster betaald, terwijl de boer voor kost en drank zou zorgen. Ook zou hij op de weiden en in de boomgaarden de doornen en distels uitroeien. Op Sint-Corneel zou hij aan het klooster twee paar hoender en hanen leveren en met nieuwjaar aan de keuken een pond peper en drie pond gember.

FRENCK FRENCKEN
In 1698 bevond zich op zolder een provisie van 20 malder rogge, boekweit en haver. Volgens het pachtcontract was Cornelishof belast met een cijns van 3 hoender, 1 kapoen, 1 vat haver en 1 kop zaad aan de kerk. (Volgens aantekeningen van de pastoor uit die tijd was dat evenwel 2 malder rogge en 3 vat boekweit.) En de vrijheer inde jaarlijks een erfcins van 1 kapoen, 3 hennen, 61/2 schelling, 6 dinar en 1 vat haver.
In augustus 1699 werd kleine Jan geboren op de villa S.Cornelis te Asenray, zoon van Tilman Coenen en Christina Mevis, pachters. Op de boerderij woonden toen negen personen. In 1705 werd deze last afgedragen door de pachter Willem Nijssen. Hij werd in december 1660 op Overen geboren als zoon van Maes Nijssen en Agnetis Hommen. Naderhand heeft hij (in eerste huwelijk) enkele jaren in Heden of Ooi gewoond. Nu was Willem hertrouwd met Catharina Haewinckel, in 1660 te Swalmen geboren als dochter van Joes in gen Haywinckel en Gertrudis Jansen, pachters op de Beeckerhof. Dit was haar derde huwelijk. In 1695 legde Peter Hendricx de momber- eed af over Frenck, het zoontje van zijn vrouw Catharina Haewinckel met wijlen Frenck Frencken sr.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.263  

Eerste  Vorige  258 259 260 261 262 263 264 265 266 267   Volgende  Laatste