Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.251  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen


Heystershof. Boven: de achtergevel: onder: plattegrond van de boerderij rond 1900.

In het familieregister van de verpachter staat genoteerd, dat Hendrick in 1718 werd opgevolgd door Jan Janssen voor de halve pacht (=halfwinning). Relaties met Matthias Jansen, die een halve eeuw eerder op Heystershoff boerde, zijn niet bekend.
1718-1742: Jan Janssen, vilicus in Heystershoff. In eerste huwelijk was hij getrouwd met Mechteld Cupers. Bij de geboorte van hun zoontje in 1719 trad mevrouw van Bergen op als dooptante. Omtrent 1723 hertrouwde de pachter met Maria Borgh. Hun vijf kinderen staan eveneens in het doopboek van Melick ingeschreven. In 1732 werd erbij vermeld "ex Asenrath" en twee jaar later werd de vader genoemd als pachter op Heystershof. Maria Borgh was in februari 1699 eveneneens in Melick gedoopt als dochter van Jacob Borgh en Maria Mossen (=Maessen).
Beide grootouders werden naderhand ook als peter en meter vermeld. Van de kinderen noemen we Matthias (1726), Gertrudis (1732) en Jacob Janssen (1738).
De verhouding met de verpachters was uitstekend. Herhaaldelijk traden leden uit de familie Fabritius als doopgetuige op. Dat blijkt ook uit de doopnamen.

De pachter vernoemde zijn kinderen naar hen, zoals Jan-Baptist Gerardus Janssen in 1724 en Carolus Joannes Jacobus Janssen tien jaar later.
Eind 1742 stierf de pachter van Heystershof en werd hij in Herkenbosch begraven.
(In maart dat jaar stierf ook Maria Borgh, boerin op Gasthuishof en echtgenote van Christiaen Wolffs. Waarschijnlijk was zij - als dochter van Peter Borgh - een nicht van de halferse op Heystershof.) De weduwe Janssen zette de pacht nog een jaar voort. Daarna werd de halfwinning overgenomen door Stoffer Kessels voor de tijd van zes jaar. Verwantschap met Hendrick Kessels op Cornelishof is niet gevonden.
Hoewel hij daar in 1751 op het kinderfeest was, kan dat ook als nabuur geweest zijn.

HEYNEN

Ca. 1748-1757: Toen woonde de weduwe Heynen alweer enkele jaren op Heystershof. Anna Schlijpen was in oktober 1725 getrouwd met Gelis Heynen. Sindsdien werden in Vlodrop uit dit huwelijk zeven kinderen geboren.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.251  

Eerste  Vorige  246 247 248 249 250 251 252 253 254 255   Volgende  Laatste