Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.199  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

Deze liet zijn vrouw na met hun drie zoons: Hendrick, Deric en Johan. Beien van Merssen stierf na 1491. In dat jaar besliste ridder Willem van Vlodrop, vrijheer van Dalenbroek, als scheidsman in een twist tussen de weduwe en de kartuizers. Het land dat het klooster van haar vader (in erfpacht) had verworven, zou het ten eeuwigen dagen als zijn eigendom mogen genieten 7). Een jaar daarop werd een akker aan de leigraaf genoemd op naam van de kinderen van Herteveldt. Dat zou betekenen, dat hun moeder toen gestorven was. In 1480 werd de oudste zoon Hendrick als hoofdbewoner van Meersenshof genoemd.
Zo werd De Thooren tot in de 17e eeuw ook wel genoemd. Een andere naam was Hertevelds Huysken.
Volgens het register der keurmeden was het Mussenboender tegenover het huis overgegaan op Dierick van Hertenveldt, jonckvr. Beien soen.

Nog twee andere keurmeden stonden op zijn naam: elf morgen in het Kerkeveld en vier bunder aan de Asenrader Stap 8). Slechts een klein deel van de grond zou later via een omweg weer aan De Thooren verbonden worden.

VAN HERTEVELDT

Hendrick was via zijn munius Helwich, dochter van Steven van Aeraet en Maria van Dijck, verwant aan de eigenaars van het kasteel Oerrade onder Vlodrop, waarmee hij in 1513 zelf werd beleend. Tien jaar later was hij gestorven. Waarschijnlijk waren zijn kinderen toen nog minderjarig.
In 1538 kwam het huis in Vlodrop op naam van Steven van Hertevelt, schepen te Niel van 1549 tot 1581. In onze genealogie komt Stephan van Hertefelt voor als oudste broer van (alweer) Dederick en Jan.
Hij was getrouwd met Maria van Laeck, alias Rittersbach.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.199  

Eerste  Vorige  194 195 196 197 198 199 200 201 202 203   Volgende  Laatste