Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.151  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

Het echtpaar Giesbers woonde nog in 1801 op de Leeuwerberg. Een knecht en twee meiden hielpen op de boerderij nu de jaren voor de oude mensen gingen tellen. Daarbij kwam nog de 12-jarige Jan Philippen, kleinzoon van Marie Peters.
Nadat Joanna Wulms was getrouwd met Jacob Joosten (1768-1819) uit Swalmen, namen zij hun intrek in het huis op de Gaesheuvel. Daar werd hun zoontje Christiaan geboren. Na het overlijden van Borghs halfer, verhuisde Jacob Joosten (zoon van Chrétien en van Elisabeth Gubbels) met vrouwen kinderen naar de pachthof aan Genhuser. Joanna kwam graag terug naar de boerderij waar zij als kind was opgegroeid. Bij het overlijden van haar man werd zij nog Joanna Gysbers genoemd. Geen wonder: vanaf haar vierde jaar groeide zij op in het gezin van haar stiefvader. Of Joanna de akkerwinning op de Borgh voortzette na het overlijden van haar man, is niet duidelijk. Over die jaren zijn geen bevolkingslijsten bekend.

NIESSEN

Palantshof ging met ruim elf ha. grond over op naam van Pieter Leonard Specken, koopman te Roermond. In 1832 betaalde hij nog 2 mud, 74 koppen en 4 maatjes rogge erfpacht aan de kerk voor huis, stal, schuur, moeshof, akkers en weilanden. Bijna 9 hectares oud-pachtland stonden toen op naam van herbergier Bongaerts te Roermond. In 1849 kwam de boerderij op naam van Maria Agnes Josephina Specken te Maaseik en werd in 1863 vererfd op Richard Quaedvlieg uit Roermond. Deze verkocht de hoeve in 1892.
In 1860 werden bij Hendrik Niessen op de boerderij 5 koeien en 3 kalveren geteld. De pachter was een zoon van bakker Niessen uit 001. Hendrik (1819-1887) was in 1849 getrouwd met Hendrina Vergoossen uit Merum. Daarop was hij op de Borgh van de familie Specken komen wonen. Er stroomde nog oud pachtersbloed door zijn aderen. We moeten vier generaties terug in het verleden. Hendriks voorvader Albert Nijssen werd in 1735 op Steynenhof geboren. Via hem is de naam Niessen in Ool terecht gekomen, en via Hendrik weer terug in Leeuwen.


DIRCK NEELEN

Eerst in de beestenschat van 1766 werd nu ook de boerderij van Dirck Neelen (1727 -1785) op de Borgh vermeld: aangeslagen voor 4 koeien. Hij had tevens het bijbehorende akkerland verworven; ongeveer 6 bunder groot. De overdracht heb ik niet gevonden, maar in 1763 was de boerderij nieuw opgebouwd en ging Dirck er ook wonen. Naderhand moet hij ook land in pacht genomen hebben.
Dirck werd in Herten geboren als zoon van Hendrick Neelen en Elisabeth Janssens. In juli 1761 trouwde hij te Maasniel met Gertrudis Schrijvers (1736-1762), dochter van Gerard Schrijvers en Mechteld Daemen. De vrouw stierf in maart van het volgende jaar in het kraambed. Hun dochtertje Mechtildis overleefde in elk geval de kinderjaren. Mogelijk heeft zij elders haar geluk gevonden. Dircks broer Jacob trouwde in 1750 met Jacobina Schrijvers aan de Broekhin*. Pas in oktober 1770 trouwde Dirck in tweede huwelijk met Comelia Heynen (1740-1816), dochter van Sebastiaen Heynen en Gertrudis Emans op Steynenhof.
Vier zoons werden nog geboren voordat Dirck Neelen in 1785 stierf. Comelia's broer Hendrick woonde op de boerderij als knecht.
In 1786 werd de weduwe Neelen genoemd als mede-erfgename van wijlen kolonel Adam van de Weegh. Deze was inderdaad een goede bekende van de familie. In 1773 was hij daar nog op het doopfeest. De verwantschap tussen beide families is nog niet opgehelderd.
Nog in 1801 hielpen de drie zoons, Wilm, Joris en Jacob, hun moeder met de akkerwinning. Een meid deed het werk in de huishouding en verder was er nog een jongen als schaapherder in dienst. De boerin op Borgs-end werd in 1787 al aangeslagen voor 4 koeien en 30 schapen. Voor de akkerwinning beschikte de weduwe Neelen over een trekpaard. Dat was ook wel nodig. Buiten haar eigen akkers had zij ook nog 13 morgen akkerland in pacht, afkomstig van de voormalige Munsterabdij.
Zoon Bastiaen (1775-1857) erfde de halve boerderij met enkele akkers en graslanden, samen niet meer dan één hectare groot.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.151  

Eerste  Vorige  146 147 148 149 150 151 152 153 154 155   Volgende  Laatste