Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.148  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

Borgeind

Tien jaar later werd één paard gerekend. Sollijcken (dochter van Jan) hertrouwde in januari 1685 met Heyncken Suylen. Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren: Cornelia (1685) en Hendrick (1687) Suylen. In zijn jongensjaren heeft Heyncken nog als schaapherder op de Wijer gewerkt.
Toen boer Suylen in de zomer van 1688 met zijn knechten in de schuur stond te dorsen, werden zij door enkele militairen overvallen. De vruchten van zeker vier morgen land werden op karren geladen en weggevoerd! Heyncken meende dit op de pacht te moeten korten. Na onenigheid met de weduwe Cox hierover, verliet hij de boerderij en verhuisde hij met zijn gezin (naar Herten).
Al eerder had mevrouw van Palandt onenigheid met een pachter gehad. In oktober 1674 had Thijs Geurts van de Broekhin 4½ morgen akkerland in pacht genomen van Gerardt Palandt voor de duur van acht jaar. Zoals vaker kon de pacht halverwege opgezegd worden. Dat gebeurde ook nu, om daarna toch weer verlengd te worden.
Een pachtcedule was niet voorhanden. In 1682 werd op 't laatste moment de pacht opgezegd.

De moeilijkheden stapelden zich op toen bleek, dat Thijs nog pacht schuldig was gebleven. Volgens eigen zeggen was hem echter een vat weit en zaad kwijtgescholden. Verder zou Geurts de nodige karren mest van het land hebben gevaren voor eigen gebruik.
Het geschil groeide de pachter boven het hoofd. Ging het aanvankelijk om zo'n 10 pattacons, de onkosten waren voor Thijs zeker tot het tienvoudige gestegen. In feite wilde juffrouw Palandt de grond in kwestie bij haar pachthof voegen en zocht zij een manier om het land vrij te krijgen. In deze zaak wist meneer van Afferden te getuigen, dat Thijs al ruim op tijd verwittigd was over de opzegging van het land. De vrouw van Geurts had hem eerder alom akkerland gevraagd, daar de pacht door juffrouw Palandt was opgezegd. Hij wist zich dit nog precies te herinneren, omdat het tijdens de Roermondse kermis gebeurde, toen hij met zijn pachters aan tafel zat.

Na 1688 nam Geurt Hansen zijn intrek op de boerderij. Hij was tien jaar eerder getrouwd met Met yen Jassen. Het echtpaar kreeg acht kinderen.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.148  

Eerste  Vorige  143 144 145 146 147 148 149 150 151 152   Volgende  Laatste