Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.135  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen


Dorpssmidse in de Raadhuisstraat.

Zij hadden zich daar verstopt. In die tijd waren ook anderen nog als smid werkzaam in het dorp. In 1689 werden hier genoemd Merten den smet, dat was Merten Wolters uit de stad, en Gelys den raemecker, die ook kundig was in het repareren van brouwketels. Vervolgens werd nog enkele keren Peter Engels genoemd als nagelsmit. Maar ook hem hebben we niet kunnen thuisbrengen onder de inwoners van het dorp.

JAN ARETS
In 1701 werd Willem van Kessel ook onder de tappers vermeld, maar een bekende herberg hield hij niet. Meestal bediende zijn vrouw de tapkraan. Enkele jaren later stierf hij en sindsdien stond het huis op naam van Mettel. Jan Arets nam het werk in de smidse over. In december 1716 kwam Maes van Kessel met de voogden van de nakinderen het volgende overeen. In plaats van een erfdeling zou hij het huis overnemen voor honderd pattacons.

Omdat Maes het nodige geld niet voorhanden had, beleende hij huis en hof met 42 pattacons bij schepen Claessen in Asenray. (1723: huis en hof 98 roeden). Acht jaar later verkocht hij het huis met de moestuin voor nog eens 24 pattacons aan Claessen. Deze lage verkoopprijs is te verklaren vanwege voornoemde belening, die hij blijkbaar niet kon aflossen. Sedert 1717 werd Jan Arets als hoofdbewoner van de smidse genoemd. In 1722 werd hij in de gemeenterekeningen vermeld vanwege werkzaamheden aan de kerktoren, zoals het bevestigen van enkele haevasten en een crop-ancker. Verder zorgde hij voor het ijzerwerk aan het horlogie aan de kerktoren. Het uurwerk zelf werd door een horlogiemaker geplaatst. Jan Arets stierf in mei 1737, een week na het overlijden van zijn vrouw Adriana Schouwenbergh. Via Jan Claessen werd het huis vererfd op diens zoon Gerardt en verhuurd aan Hendrick Sillen (1693-1771). Hij woonde hier al in 1738, dus direct na het overlijden van Jan Arets. Maar eigenlijk al eerder, zodat de vraag open blijft of hij van hem het handwerk heeft geleerd. Over zijn werkzaamheden als smid is verder niets bekend.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.135  

Eerste  Vorige  130 131 132 133 134 135 136 137 138 139   Volgende  Laatste