Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.106  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

GERICHTSBODE
Rond 1628 werd de functie van gerichtsbode uitgeoefend door Peter Beckers. In 1634 was zekere Clemens "bode tot Maesnyell". Hij werd kort daarna (16361652) opgevolgd door de gerichtsbode Goet-sen 7). In 1669 verklaarde Joost Hansen, dat hij vroeger gemeyn-schuts is geweest voor de duur van drie jaar. Hij mocht toen niet tevens lid van de schutterij zijn.
Omstreeks 1650 trouwde Cornelis Peters met Sibilla Tijssen. Hij was de nieuwe bode in het gericht van Maasniel. Dat was hij in elk geval in 1661 en ook nog in 1677 8). Toen hij te oud was voor deze functie, werd hij opgevolgd door Willem Essers. Deze trouwde in 1678 met Beeltyen Linderts. Van zijn schoonouders erfde hij de helft van huis en hof over de beek aan het Veltgen.
Als bode werd hij nog voor 1690 opgevolgd door Jan Peters, alias Cornelissen (1655-1708). In dat jaar moest deze namelijk beslag leggen op de veldvruchten van onwillige pachters. Hij was een zoon van Cornelis Peters. Van zijn vader erfde hij het huis op de Heuvel en een moestuin aan de beek. Hij trouwde in november 1676 met Catharina uit Herkenbosch. Tien jaar later hertrouwde hij met Mathia Pecks. Bij de volkstelling van 1698 staat hij ingeschreven met vrouw en zes kinderen.
Wanneer hij stukken van de schepenbank moest bezorgen, tekende Jan steeds met een x. Schrijven kon hij dus niet. Wat hij aan de nabers had te melden in het kerkportaal, zal hij dan wel van buiten geleerd hebben. En anders nam Jan Jansen, de schoolmeester, deze taak van hem over.

LEGERVOLK
In 1697 werd zijn salaris in de gemeenterekening genoemd. Voor sijn ordinair gehaldt, kerckeroepen ende andere extraordinaire moeyten geduyrende de continuele chrijghspassagien van dit jaere 1697 mit twee paer scoenen, sonder consequentie: 7 rijksd. Het was een komen en gaan van legertroepen, hoewel het land niet in oorlog was.

De schoenen waren een extra beloning voor de vele inspanningen, die de bode daarmee had. Brandenburgse troepen waren in de -treek. Meerdere huisgezinnen werden belast met het herbergen van soldaten. Sommige boeren werden opgescheept met vrachten naar Diest, Namen en andere plaatsen. De legerleiding liet zich de kieckens en schaepen goed smaken.
Enkele jaren later heeft de bode weer moeten slaven en draven, samen met burgemeester Dirck Keuven. De laatste had het meeste werk met de inkwartiering van het legervolk. Rondom Leeuwen en Maasniel had het leger zijn tenten opgeslagen. De officieren lieten de arme burgemeester voor alles en nog wat opdraven. De man kreeg nauwelijks de tijd om rustig te eten. Nachten achter elkaar zag hij niet eens zijn bed. Zo klaagde hij verder, dat hij samen met de bode Jan Peters als slaeven de last van een hele gemeente heeft gedragen; wind en weder trotserende, en soms zelfs met gevaar voor eigen leven. Naderhand klopten zij bij de gemeente aan voor een vergoeding vanwege het vele werk, dat zij hadden verricht. Het is niet bekend of het gericht hierop is ingegaan 10).

DIEFLEIDER
In de derde generatie werd de functie van gerichtsbode uitgeoefend door Lens Peters (1688-ca.1733). Hij was zijn vader direct na diens overlijden opgevolgd n). Toen was hij nog pas twintig jaar oud! Lins had al eerder kennis gemaakt met de harde werkelijkheid. In de zomer van 1704 kwam men zijn vader halen om een ruziemaker aan het Gebroek op te pakken. De bode was evenwel niet thuis. Derhalve ging zijn zoon mee naar de herberg van Dericx. Toen hij de krakeelder wilde inrekenen, werd hij tegen de grond geslagen. Veel respect had men blijkbaar niet voor de jonge bode. In mei 1710 werd arrest gelegd op goederen van de alde schutten.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.106  

Eerste  Vorige  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110   Volgende  Laatste