Toponiemen in Maasniel en Leeuwen en Asenray
Inleiding - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Interactieve kaart 1818

 


 

 

transcriptie

50ten Cheurmoed

Stam Catharina Godart Morell huysvrouwe vom
landt opt malt zu Asenrad gelegen mit einer seithen
dat Hambroeck und die ander seith de Duijpt und ist
VII bonner stam Catharin Voorst! Daernaer sucsive
Stam Jan Morell, Goddart morell, Jelis Saellaert,
Otto van Hossenbergh, Geurt von Mulbracht, Thomas
Van Oost, Joannes Michael Dispa Stam hac anno 1766
Heire Griffier van de rod hove van Gelderland J.J. de
Wagener, den welken den vooren Staeden Cheurmoed
Beneffens Th: petrus Bauwel namens de eerwaerdige
Patres Jesuiten lest heeft verdedight den 30 Januarij
1744 Bestaende desen Cheurmoed in Seven Boenderen
Acher landt contique gelegen tot asenraij op de lemijt
Der Heerlijkheijdt met eene lange sijde neffens
den graeft aen de Heijde genoemt de Duijpt recht
over het gericht aldaer, mette andere sijde neffens den
wegh loopende uijt asenraij over het matersveldt
naer den mouthagen met een voor hoeff langhs den
lemijtwegh aen het Hambroeck ende asenraeder
gemeijnte tot aen de galge, mitt ander spits voorhoeft
Asenraed waerts uijtschietende op de huijsplaetse van
Hermanus Geurts sijnde de voorss: landerijen vindt
baerint boenderbroeck op de naemen als volght
op den naem van Lt Cruijsancker fol: 224 den 14
den post groot

 

 

Inleiding - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Interactieve kaart 1818
29-07-2008