Legenda kadastrale kaart 1818

Gebouwen:

  • Huis
  • Stal
  • Boerderij

Publiekegebouwen:

  • Gemeente huis
  • Kerk
Poel

Rivier de pijl geeft de stroom richt van water aan

Beek
Ven
Vis vijver of ven
Landweg / voetpad

Weg met straatnaam

Lands grens; De blokjes geven de grenspalen aan met hun nummer

Spoor (deze is later ingetekend)

Percelen de nummers verwijzen naar de OAT's (Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel)

Hierop staan vemeld de eigenaar, perceel grootte en het soort gebruik

Dit is een typies voorbeeld van een z.g. kamp. De rand om het veld is voorzien met stuiken

Helling; de donkere schaduwrand geeft een helling aan

Veldnaam

Sectie aanduiding

De overzichtskaart is verdeeld in secties

Windmolen het stipje geeft de windmolen aan
Kaart reparatie "plakband"
Houtwal; Houtwallen werden aangelegt om het vee te weren uit het akkerland
Brug
G is een z.g. driehoeksmeetpunt; dit waren ijkpunten waar de landmeters hun metingen op verrichten