Maasnielder verzetstrijders J. Frencken en A. Reulen

 

onderstaande gegevens zijn afkomstig van het bidprentje;


In memoriam
JACOBUS FRENCKEN


In memoriam
ALBERTUS REULEN


In onvergetelijke herinnering blijven bij ons:
JACOBUS FRENCKEN
geboren te Roermond den 7 November 1921
en
ALBERTUS REULEN
geboren te Roermond, den 12 November 1915


Beide lid van de O.D. te Maasniel, daarna van de K.P. te Amsterdam en door de S.D. op laaghartige wijze om het leven gebracht te Bloemendaal den 15 Juni 1944. alwaar zij zijn gevonden den 3 Sept. 1945 en op eervolle wijze zijn begraven den 10 September 1945 te Roermond op het R.K. Kerkhof.

De dapperste zonen van het land bevolken de Kerkhoven.

De vaderlandsche bodem, die zij zoo lief hadden, bewaart hen nu in haar schoot om hen straks terug te geven, wanneer de bazuin der gerechtigheid zal klinken over de aarde, want voor recht en vrijheid gaven zij hun jonge levens, om het eeuwig leven te winnen. Hun toewijding, hun vriendschap hun trouw reikt verder den de dood, leven blijven die eigenschappen als een erfenis voor de gemeenschap. Limburg is trots op zulke zonen van moed en diepe geloofsovertuiging, maar met droefheid vervuld omdat zij niet meer zijn.

Maar zooals zij heldhaftig hun leven gaven voor volk en land, zoo zullen zij thans bij God voor datzelfde volk, kracht en genade vragen om het leven op te nemen zooals het uit Lijn handen gekomen is.

Dankt God. o Ouders, zulke zoons, en gij familie zulke verloofden. broers en vrienden gehad te hebben. Hun moed vraagt, dat ook gij U moedig gedraagt in het verlies. Menschen van plicht, zijn menschen naar Gods hart.


Jac. en Albert, jongens, tot ziens.

Wij eeren jullie en.... bidden voor jullie.

Alle heiligen van Nederland, b.v.o.