Statistische gegevens over de evacués uit Maasniel

De onderstaande gegevens zijn gebaseerd op de uit de evacuatiekrant verkregen gegevens.
Deze lijst is niet compleet, er zijn nog heel wat personen c.q. gezinnen die wel geëvacueerd waren maar niet vermeld staan in deze lijst. Voor het verkrijgen van statistische gegevens is het aantal vermeld in deze lijst meer als voldoende.
Het aantal personen vermeld in onderstaande tabellen is dus in werkelijkheid groter


De in de evacuatiekrant staande vermeldingen betreffen in totaal 2514 personen (mannen, vrouwen en kinderen) die zijn geregistreerd als geëvacueerd.
Het betreft hier totaal 753 registraties van een of meerdere personen


Van de 561 compleet geregistreerde “gezinnen” werden er 92 “gezinnen” op 2 of meerdere verschillende verblijfplaatsen ondergebracht.
Het betrof hier totaal 595 personen die waarvan 1 of meerdere familieleden werden onder gebracht op een andere verblijfplaat, vaak zelf in een ander dorp


Het grootste gezin welk op een adres onderdak vond bestond uit 18 personen.
Het betrof de familie van Eck, Beeklaan 28, die onderdak vond in Kimswerd.
De familie Slijkerman Clerx, Maalbroek, vond met in totaal 16 personen op 1 adres onderdak in Groningen, Wassenbergstraat 2a.


De gemiddelde grote van een op 1 adres ondergebracht “gezin” bestond uit 3,4 personen


 
Percentage evacués per provincie
Provincie
%
Aantal personen
niet bekend
2%
44
Drenthe
11%
289
Friesland
74%
1863
Groningen
8%
192
Overijssel
5%
129
totaal
100%
2517
 

 
Aantal evacués per woonplaats
Dorp Aantal personen
niet bekend
416
Asenray
466
Leeuwen
386
Maasniel
1249
totaal
2517
 

 
Percentage evacués per verblijfplaats
Plaats verblijfplaats
%
Aantal personen
Leeuwarden
16,13%
406
Groningen
7,39%
186
Drachten
3,54%
89
Borne
3,42%
86
Grouw
2,66%
67
Donkerbroek
2,38%
60
Oosterbierum
2,30%
58
Ruinerwold
2,19%
55
Wapse
2,15%
54
Tzum
1,95%
49
Sneek
1,91%
48
Het Witveen
1,87%
47
Tzummarum
1,75%
44
Achlum
1,63%
41
Ureterp
1,63%
41
Noordwolde
1,51%
38
Ooststellingwerf
1,47%
37
Makkinga
1,43%
36
Makkum
1,43%
36
Almelo
1,39%
35
Meppel
1,35%
34
Eestrum
1,31%
33
Sexbierum
1,27%
32
Wittelte
1,19%
30
Appelscha
1,11%
28
Oosterwolde
0,99%
25
Zwinderen
0,99%
25
Gaast
0,95%
24
Stiens
0,91%
23
Menaldum
0,87%
22
Oldeberkoop
0,87%
22
Opeinde
0,87%
22
Kimswerd
0,83%
21
Rottevalle
0,83%
21
Weststellingwerf
0,83%
21
Gaasterland
0,79%
20
Arum
0,75%
19
Parrega
0,75%
19
Oldeholtpade
0,72%
18
Warga
0,68%
17
Akkrum
0,64%
16
Nijeveen
0,60%
15
Witmarsum
0,56%
14
Boyl
0,52%
13
Drogeham
0,52%
13
Haulerwijk
0,52%
13
Hoornsterzwaag
0,52%
13
Houtigehage
0,52%
13
Dwingeloo
0,48%
12
Hemelum
0,48%
12
Wartena
0,48%
12
Nijeholtpade
0,44%
11
Tromp
0,44%
11
Warns Zuid
0,44%
11
Elsloo
0,40%
10
Hitzum
0,40%
10
Menaldumadeel
0,40%
10
Nieuwlande
0,40%
10
Nijelamer
0,40%
10
Peize
0,40%
10
 
0,36%
9
Deinum
0,36%
9
Emorra
0,36%
9
Smallingerland
0,36%
9
Zwindersche kanal
0,36%
9
Kooten
0,32%
8
Oldeboorn
0,32%
8
Oldehoorn
0,32%
8
Terhorne
0,32%
8
Drachtercompas
0,28%
7
Garijp
0,28%
7
Idaard
0,28%
7
Leggeloo
0,28%
7
Oudkerk
0,28%
7
Atum
0,24%
6
Hartwerd
0,24%
6
Oosterhesselen
0,24%
6
Roordahuizum
0,24%
6
Siegerswoude
0,24%
6
Westerveld
0,24%
6
Akmarijp
0,20%
5
Bergum
0,20%
5
Berum
0,20%
5
Boornbergum
0,20%
5
Fochteloo
0,20%
5
Friens
0,20%
5
Nijeberkoop
0,20%
5
Opsterland
0,20%
5
Oudeweg
0,20%
5
Raalte
0,20%
5
Schaard
0,20%
5
Stavoren
0,20%
5
Boorn
0,16%
4
Hindeloopen
0,16%
4
Molkwerum
0,16%
4
Nijeholtwolde
0,16%
4
Scharl
0,16%
4
Wijnjeterp
0,16%
4
*
0,12%
3
Assen
0,12%
3
Barradeel
0,12%
3
Burgwerd
0,12%
3
Gees
0,12%
3
Idsengahuizen
0,12%
3
Martena
0,12%
3
Vledder
0,12%
3
Warns
0,12%
3
Enschede
0,08%
2
Geeserveld
0,08%
2
Oldelamer
0,08%
2
Schettens
0,08%
2
Wildervank
0,08%
2
Wolvega
0,08%
2
De Wijk
0,04%
1
Hartgehage
0,04%
1
Kootstertille
0,04%
1
Korte Hemmen
0,04%
1
Langendijke
0,04%
1
Lhee (Drente)
0,04%
1
Mantgum
0,04%
1
Nieuw Buinen
0,04%
1
Rein.
0,04%
1
Ruigahuizen
0,04%
1
Slegerwoude
0,04%
1
Stroovledder (Dr)
0,04%
1
Ter Kaple
0,04%
1
Tietjerk
0,04%
1
Warna
0,04%
1
Westergeest
0,04%
1
Witlerstraat
0,04%
1
Zwolle
0,04%
1
totaal
100,00%
2517