.Raadhuisstraat verzetsmonument

10

Foto ????:

Dodenherdenking 4 mei waarschijnlijk 50er jaren 
Bij het verzetsmonument te Maasniel, 
Onthuld: 19 augustus 1945,
Ontwerper: architect Bongaerts