.Bejaardencentrum Roncalli.

1

Dit bejaarden centrum is onlangs geheel afgebroken en vervangen door modern bejaarden centrum