.Bredeweg.

5

Foto uit voor 1954.
uitgave: H. Naus, Maasniel

Foto genomen van uit deVenloscheweg
Met dank aan: