.Kerk Zandstraat.

2

Leeuwens eerste echte kerkje op de hoek van de Zandstraat -TH.Wackersstraat, H.Jozef Kerk