. inzegening van de kerk .

3

inzegening van de nieuwe kerk

De pastoor met het wijwatervat is pastoor Lambert Theunissen