-->

Roermondsche Wielrijdersvereeniging ALL RIGHT

Het was in het jaar 1896, op den verjaardag van onze alom beminde en geŽerbiedigde Landvorstinne,
dat groote sportfeesten, opgeluisterd door de heerlijke tonen van onze beroemde Koninklijke Harmonie,
gehouden werden in den tuin van dit gezelschap, destijds gelegen in de voorstad St. Jacob.
Het was op dien gedenkwaardigen dag, dat eenige jongelieden, sportliefhebbers in merg en been,
meenden te moeten besluiten tot oprichting naast de bestaande Roermondsche Wielrijdersvereeniging
van een nieuwe vereeniging. "All Right" deed haar intrede, en de tijd zou moeten leeren, of deze ver-
eeniging levensvatbaarheid zoude bezitten. Etc.

Dit is het begin van het voorwoord van August Dahmen, uit de feestgids ter ere van het 25 jarig bestaan
van de WIELRIJDERSVEREENIGING "ALL RIGHT" te Roermond in 1921. ( 350 leden in 1921.)

Het bestuur in 1921.

A. Krick, voorzitter.
Fr. Cox, onder-voorzitter.
Ch. Drent, secretaris.
G. Schreurs, penningmeester.
H. Cox, captain
A. Lohmeijer, captain
Fr. Ubben, captain

Enige voorzitters gedurende deze 25 jaar zijn oa:
Charles Frische; Arthur Krick; Jos. Ledoux; Emile Burghoff;
Antoine op de Coul en Alph. Specken.

Clublied "All Right"

Dao is ein fietsclub hie in oos Remunj
Zoo es wied in den omtrek meschien gein beschteit,
Mit leje, die tezame gaon as vrunj,
Die club, ze dreug de schone naam "All Right."
Jao, jonk en ald is lid,
Getrouwde en ouch neet,
Zoo es geer os hie veur ug zeet.

R e f r e i n:

Veer zeen de club "All Right,"
Die nooit verloare geit.
Eindrachtig samegaon
Deej heur zoo lang beschtaon.
Daorom zie laive hoog!
Altied regeere moog
Vrundjschap en gezelligheid.
Lang laive d` "All Right!"

Met dank aan R. Lamboo