-->
Kranten knipsels

DE ROERMONDSCHE WIELER-

    BAAN GAAT VERDWIJNEN.
                      ____
 
  Binnen enkele weken komen de
           
                    sloopers.
 
  De Roerrmondsche wielerbaan, die reeds
geruimen tijd in vrij deplorabelen toestand
verkeert, nadert het einde van haar bestaan.
Naar wij van den eigenaar, den heer Vaessen
te Echt, vernemen, ziet deze van verdere ex-
ploitatie af. De baan is gedeeltelijk verkocht
en de rest gaat naar den sloop. Binnen enke-
le weken zullen de koeien weer grazen, waar
eens Pijnenburg en anderen hun rondjes
draaiden.
  (Uit "De Nieuwe Koerier" van maandag 9 mei 1938)
 
 
 
 In "De Nieuwe Koerier" van dinsdag 7 juni 1938 staat
een foto van de wielerbaan, met links de overdekte
hoofdtribune etc. De tekst bij de foto luid:
 
         Men is begonnen met den afbraak der
         Roermondsche wielerbaan,
    eenmaal de snelste van het land.
                      Sic trancit........
 
 
Terwijl op 28 mei 1937 het wielerseizoen op de baan
te Maasniel geopend werd, met mooie wedstrijden,
is dit tevens het jaar geweest, dat de laatste ronden
werden verreden. Omdat dit een open baan was, waar
weer en wind vrij spel hadden, is het natuurlijk niet uit-
gesloten, dat het hout is gaan werken. Met alle gevol-
gen van dien. 5 jaar zijn er fantastische prestaties ge-
leverd, waaronder een werelduurrecord.(Jan Van Hout)
 
Terwijl in november/december 1932 de baan werd uit-
gezet en alle betonnen steunpilaren in de grond zaten,
zal men rond juni/juli 1938 dezelfde betonnen pilaren
zijn tegengekomen. Sic trancit...............................
De wielerbaan lag aan de Bredeweg, tegenover de
Philips, op het grasveld waar nu een friture op staat.
 
(Gegevens uit "De Nieuwe Koerier" 1932 t/m 1938)