-->

Veenwoning te asenraij prooi der vlammen, april 1865

"DE VOLKSVRIEND" Zat. 29-4-1865.   

In den namiddag van ll. Woensdag is eene uit planken vervaardigde en op zich zelve staande woning, gelegen in het Veen te Asenraij onder Maasniel, en bewoond door Joseph Wageners, met bijna al het zich daarin bevindende huisraad, eene prooi der vlammen geworden, voor en aleer de van alle kanten toesnellende ingezetenen, welke op een afstand van 20 minuten van die woning verwijderd zijn, eenige hulp kon worden aangeboden.
   Men begroot het toegebragte nadeel, waarvan niets verzekerd is, op f363,80 cents.
   De echtgenoot van Wageners, die alle pogingen aanwendde, om het een en ander aan het vernielend element te redden, heeft twee brandwonden van vrij ernstigen aard ontvangen.

TERUG