-->

Varkenskot Geurts afgebrand, Maart 1864

"DE VOLKSVRIEND"  Zat. 27-3-1864.
 
         Te Leeuwen, onder Maasniel, ontstond
Zondag namiddag een begin van brand. Het stroo-
dak van een varkenskot, toebehoorende aan Laurens
Geurts aldaar, is afgebrand, en werd het vuur, door
spoedige hulp, in zijnen voortgang gestuit. De
schade is zeer gering en de oorzaak onbekend.

 

TERUG