-->

Uitdiepen oude Roer, Juli 1863

"DE VOLKSVRIEND"  Zat. 11-7-1863.
 
         De Burgemeester en Wethouders
van Roermond,
  zullen  op  Maandag den  20 Julij e.k. des
voormiddags ten elf ure ten stadhuize aldaar,
overgaan tot de openbare aanbesteding van
het uitdiepen enz. van een gedeelte der ou-
de Roer  onder Roermond en Maasniel (Mijn
Heerkens), aanvangende 275 el boven de
grensscheiding dier gemeenten tot in de rivier
de Maas.
Van de voorwaarden, de omschrijving van
het werk, en de teekening kan ter Secreta-
rie der gemeente inzage genomen worden.

 

TERUG