-->

Publieke verkoop 120,000 Tigchelsteenen, Juli 1864

"DE VOLKSVRIEND"  Zat. 2-7-1864.
 
    Verkoop van Tigchelsteenen.
     De Deurwaarder Lexis te Roermond, zal op
 Woensdag den 6 Julij 1864, des namiddags ten
2 ure, op verzoek van den heer Verwaaijen, aan-
nemer te Roermond, ter plaatse in de Broekhin,
gemeente Maasniel, aande steenovens van de
Heeren Gruijters en Hovens, publiek op crediet
verkoopen:
120,000 Tigchelsteenen,
verdeeld in hoopen van duizend, twee, drie, vier
en vijf duizend.

 

TERUG