-->

Pleziertrein door maasniel, mei 1865

"DE VOLKSVRIEND" Zat. 27-5-1865.
 
   Gisteren paseerde te Roermond, langs den aangelegden spoorweg, een zoogenaamde pleziertrein, komende van Belfeld (via Maasniel red.) en gaande naar Maastricht.   
    Daar de baan tot dusverre voltooid is, te Venlo door honderde werklieden ijverig gewerkt wordt en alle onteigeningsprocessen met de grondeigenaars geŽndigd zijn, is het allezins te verwachten, dat volgens de toezegging van den Heer Minister van Binnenlandsche Zaken, de lijn Maastricht-Roermond-Venlo met 1 October aanstaande in exploitatie zal kunnen gebragt worden

 

TERUG