-->

Opening spoorweg Maastricht-Roermond-Venlo, September 1865

"DE VOLKSVRIEND" Zat. 23-9-1865.      

  Men leest in La Meuse: Volgens inlichtingen
welke wij uit Holland ontvangen, is de opening van den spoorweg van Maastricht naar Roermond en Venlo (via Maasniel red.) onherroepelijk bepaald op den 20 October aanstaanden.
   De heer Thorbecke, Minister van Binnenlandsche zaken, heeft hieromtrent den uitdrukkelijken wens des Gouvernements kenbaar gemaakt en heeft den noodige bevelen gegeven, opdat de inwijding dier lijn niet langer vertraagd worde.
   De Spoorweg van Maastricht naar Venlo heeft eene lengte van 69 kilometers; de tusschenkomen- de Stations zijn:  Bunde, Beek, Sittard, Echt, Maasbracht, Roermond, Swalmen, Reuver en Tegelen.

 

TERUG