-->

Opening herberg L. Vogels, mei 1861

       
   "DE VOLKSVRIEND" Zat. 4-5-1861.
 
                              in de Broekhin,
L.Vogels, heeft de eer te berigten,
                                dat hij van af den eersten
Zondag in de maand Mei zijne HERBERG
zal openen. Zijn kelder is goed voorzien van
Puik Baarloosch Bier,
en hij verzoekt Heeren liefhebbers daarvan
wel een proefje te willen komen nemen.

 

TERUG