-->

Openbare verkoop tigchelsteenen, september 1860

       "DE VOLKSVRIEND"  Zat. 22-9-1860.
 
Openbare  Verkooping.
 
   De Notaris DIRIX,  residerende te Roermond,
 zal op Donderdag  27 September 1860, des
namiddags ten 2 ure, op verzoek van zijnen Prin-
cipaal, achter de Broekhin onder Maasniel, den
meestbiedenden openbaar op crediet verkoopen:
 
100,000 goed gebakken tigchel-
steenen, staande aldaar kort aan den nieu-
wen weg.
  Men vergadere zich bij S. Lintjens, herbergier
      in de Broekhin.

TERUG