-->

Muziek bij Van Uffelt, juli 1861

   "DE VOLKSVRIEND"  Zat. 13-7-1861.
 
   MUZIEK,
     op Zondag 7 Julij aanstaande,
         des namiddags om 5 ure,
  bij  Van Uffelt,  te Maasniel,
            door  een  gunstig bekend
      Muziek-Corps van Roermond.

TERUG