-->

Loods brikkenbakkers door brand vernield, Mei 1864

"DE VOLKSVRIEND"  Zat.  7-5-1864.
 
      In den laten avond van Laatsleden Zondag is
eene in het veld der Gemeente Maasniel staande
houten loods, gedekt met pannen, bewoond door
een aantal steen- of brikkenbakkers, in korte oog-
enblikken geheel door brand vernield geworden.
Ook de zich daarin bevonden hebbende roerende
voorwerpen, kleedingstukken en eetwaren zijn
eene prooi der vlammen geworden:  Een en ander
waarvan niets geassureerd was, wordt begroot op
eene som van f 400.

 

TERUG