-->

Kindervoetje vermorzeld, Juli 1864

"DE VOLKSVRIEND"  Zat. 2-7-1864.
 
    Jl. Dingsdag vermaakten zich eenige kinderen
op de draaischijf (excentriek), die zich te Roermond
buiten de Maasnielderpoort, op den in aanbouw
zijnden spoorweg bevindt, door die schijf herhaalde
malen rond te draaijen. Een dier kinderen, het zes-
jarig jongetje van den huisschilder C. geraakte nood-
lottigerwijze met een voetje tusschen een der ijzeren
klemmen boven op de schijf gevestigd, waardoor
hetzelve geheel vermorzeld werd,  zoodat heeren
heelmeesters verpligt zijn geweest den volgenden
dag de afzetting van het voetje te doen.

 

TERUG