-->

Kermis op het Maalbroek 11 juli 1857

"DE ROERMONDENAAR" Zaturdag 11 julij 1857."         
       
KERSEN-KERMIS
 op het Maalbroek,
     BIJ - H. THISSEN,
langs den Nieuwen Weg op Elmpt,
  ZONDAG DEN 12 JULIJ ,  a. s.
  Zoo mogelijk, zal bij goed weder,
 een gunstig bekend muzijk-gezel-
 schap uit Roermond, zich alsdan
 daar ter plaatse doen hooren.

TERUG