-->

Gevonden voorwerpen bij Asenray , februari 1861

"DE VOLKSVRIEND"   Zat. 2-2-1861.
 
       Wij vernemen zoo even dat gisteren morgen  (Donderdag) , door Matthis Franssen molenaarsknecht geboren te Beegden en te Maasniel ten huize van Willem Janssen woonachtig, bij den heer commissaris van politie alhier, zijn bezorgd, de in den nacht van  12  op  13  Julij van vorig jaar ten nadeele van den heer Frans Cornelis, notaris ter dezer stede, ontvreemde koffijvaas en theepot met theestoof, van Berlijner zilver, alsmede den handdoek waarin die voorwerpen waren geborgen geweest.
  De aanbrenger gaf voor die voorwerpen tusschen de gehuchten Maelbroek en Asenray onder de gemeente Maasniel, in een perceel eiken slaghout te hebben gevonden.
     De heer Cornelis herkende dan  ook de hem gestolene zaken op het eerste gezigt.
   Gemelde voorwerpen zijn op de Griffie der arrondissements regtbank alhier overgebragt.

 

TERUG