16 hemden gestolen bij Paulus Bremmers -->

eene slag van de wiek, augustus1869

     Maas en Roerbode 21 augustus 1869
 
- jl. Dingsdag wilde de molenbaas Niessen
op de Leeuwer damp- en windmolen te Maasniel
de schoorsteen optrekken; op denzelfden oogen-
blik liet de knecht den molen draaijen, waardoor
gemelde Niessen eene slag van de wiek kreeg,
met dit noodlottig gevolg, dat hij naar onder
stortte, in de beek tusschen twee palen te-
regt kwam, een been brak en andere minder
zware wonden bekwam.
De Justitie doet ijverig onderzoek.
 

TERUG