-->

Een kroon gestolen 19 juni 1858

"DE ROERMONDENAAR" Zaturdag 19 junij 1858.
             Binnenland.
 
- In de Kerk te Maasniel zijn
onze lieve Vrouw en het kind
Jezus van hunne kroonen
beroofd. De Justitie is den
dader op het spoor.
 
-Uit de kerk van het Semi-
narie alhier, (Roermond red.)
is een zilveren kroon gestolen
van het Mariabeeld; de dader
is nog onbekend.

(verschil moet er zijn! red.)

TERUG