-->

 

Dragonder verdronken, januari 1865

"DE VOLKSVRIEND"  Zat. 14-1-1865.  

      In den nacht van den 11 op den 12 dezer zijn te Roermond uit de kazerne 3 dragonders,  bij middel van overklimming, ontvlugt.  Zij begaven zich in de richting van Maasniel,  alwaar,  door eene patrouille achtervolgd,  twee hunner aange- houden werden; de derde ontsnapte en werd jongstleden Donderdag namiddag door eene militaire wacht ontdekt. Hij nam wederom de vlugt, doch in de rigting van de Maas, sprong er in, in de meening er te kunnen overzwemmen maar verdronk. Het lijk is nog niet gevonden. De ongelukkige is genaamd v.d. B. en van Venlo geboortig.

TERUG