-->

Dodelijk ongeval door Bliksem september 1856

"DE ROERMONDENAAR" 21 September 1856

Binnenland.

Roermond, 20 Sept. Gisteren namiddag is te Broekhin gemeente Maasniel de huisvrouw van zekere Walraven, daglooner dier gemeente, welke in het veld bezig was, door den bliksem getroffen, en heeft het
leven verloren.

TERUG