-->

De Brandewijer te pachten, Januari 1860

       "DE VOLKSVRIEND" ZAT.  7-1-1860.
 
           ADVERTENTIEN.      
        TE  PACHTEN:
     Het goed ,  genaamd:
DE GEBRANDE WEIJER,
aan de Broekhin, alsmede den daaronder
gelegen
      TUIN,
groot ongeveer  4 morgen.
        Huis  en Tuin te zamen en ieder af-
zonderlijk  te verkrijgen.
Adres bij den eigenaar H. Seipgens alhier.

TERUG