-->

 

Dansen bij Johan Geradts, juni 1861

 "DE VOLKSVRIEND"  Zat. 29-6-1861.
 
 
     BAL PUBLIEK,
      Op Zaturdag 29 Junij 1861, Maan-
      dag en Dinsdag opvolgende, bij
   JOHAN GERADTS, aan den molen
    te Maasniel.

TERUG